Izotom foukaná izolace

Většinu výdajů domácností tvoří dle statistik jasně náklady za energie, uvádí se, že až 75% nákladů jde na vytápění. Zde je tedy na místě si položit otázku, jak tuto položku zatěžující rodinný rozpočet snížit. Vlastníte-li rodinný dům, tak lze dosáhnout úspory až 30% nákladů pomocí foukané izolace. Samozřejmě lze takto snížit náklady i u komerčních objektů a budov. Vynaložená investice do foukané izolace se vrací během tří až pěti let. Zmiňovanou výhodou je komfort, čisté a účinné zateplení, snížení hluku z vnějších prostor a mnoho dalších. Minerální foukané izolace je jedním z nejefektivnějších, nejlevnějších a nejjednodušších způsobů zateplení.

Tepelnou izolaci postrádají především stavby, které byly postaveny v sedmdesátých letech z pálených cihel, kde se neudrží teplo a poté jsou energetické ztráty o to větší, utíkají všemi směry. Nejčastěji ven z objektu přes střechu, obvodovými zdmi, sklepy nebo netěsnícími okny. Právě střecha se podílí na tomto úniku až 25%. Celková úspora závisí na použité izolaci, síle a kvalitě. Optimální je si celý proces rozložit do několika částí, které se budou postupně realizovat. Nejdříve je ale nutné začít střechou nebo stropem.

Specialisté na foukanou izolaci jsou ve firmě izotom.cz. Jde o stavební společnost, zabývající se tepelnou izolací domů a jiných průmyslových a nebytových staveb pomocí foukané izolace.

Výhody foukané izolace:

  • Dostane se všude – pomocí nafoukávacího stroje se foukaná izolace dostane všude, jen se vytvoří prostor a izolační hmota se do něj nafouká, a to bez zbytečného odpadu kolem
  • Vytvoří dokonalou vrstvu – s maximální přesností vytvoří ucelenou vrstvu a vyplní každou skulinku a zabrání tvorbě tepelných mostů
  • Je bezpečná – tavit se začíná až při 2 000 °C, má příznivý vliv na požární bezpečnost, je velice lehká a nezatěžuje tak nosnost konstrukce.